Produkt

Yggdrasil Miljø mottar og foredler bygge- og anleggsavfall fra betong med og uten armering, asfalt, gravemasser, gateoppsop, murstein /tegl.

Avfall fra rent trevirke som trær, røtter, greiner, busker og hageavfall blir til kompostjord til plen og jorddekking, plenjord til plen, grøntareal og lekeplasser matjord.

Vi tar også imot forurensede masser til og med klasse 5.

Produktutvalg

Asfalt knust 0/22 mm Miljø
Betong knust 0/8 mm Miljø
Betong knust 0/16 mm Miljø
Betong knust 0/90 mm Miljø
Betong knust 8/16 mm Miljø
Betong knust 20/90 mm Miljø
Fyllmasse
Samfengt grus
Kabelsand siktet 0/8 mm
Kabelsand siktet 0/2 mm
Singel siktet 8/16mm
Knust 0-2 0/2 mm
Strøsand 2/6 mm
Knust 0-120 0/120 mm Miljø
Knust 0-8 0/8mm Miljø
Knust 0-16 0/16 mm Miljø
Knust 0-32 0/32 mm Miljø
Pukk knust 8/16 mm Miljø
Pukk knust 16/22 mm Miljø
Pukk knust 22/63 mm Miljø
Pukk knust 22/120 mm Miljø
Sprengt stein Sprengt/stein mm Miljø
Anleggsjord siktet 0/20 mm