Om oss

Yggdrasil Miljø er Mardahl-konsernets utviklingsmiljø for nye, sirkulære og bærekraftige løsninger i bygg- og anleggsbransjen. Vi ønsker til enhver tid å utfordre bærekraften i bransjens arbeidsmåter, øke potensialene for gjenvinning og gjenbruk av råstoff, og redusere bransjens klimaavtrykk.

Vår portefølje av banebrytende prosjekter øker stadig, og vi samarbeider tett med både store og små virksomheter, forskningsmiljø og offentlig virkemiddelapparat. Samlokaliseringen med Mardahl Industri gir tilgang til svært kompetente ansatte, verkstedfasiliteter og arealer for utprøving av nye løsninger. Yggdrasil Miljø vil være en toneangivende drivkraft for økt bærekraft i hele bransjen.

Anlegg og kapasiteter

Våre anlegg ligger på Grønøra industriområde på Orkanger, og består av mottaks- og foredlingsanlegg for rene og forurensede masser, lagerkapasitet, verkstedfasiliteter og en stor maskinpark.

Vi mottar alle typer gravemasser/forurensede masser til og med klasse 5, betong med og uten armering, alle typer plast, asfalt, rent trevirke som trær, røtter, greiner, busker og hageavfall, og vi har snø-deponering.

Massene gjenvinnes, og materialene blir brukt i produksjon av nye produkter som benyttes på bygge- og anleggsplasser.

Dette kan for eksempel være pukkfraksjoner, grusprodukter, fyllmasser og anleggsjord mm.

Ved massebehandling på våre anlegg på Grønøra, kan kunden hente nye masser på samme lokasjon som de gamle leveres, noe som både reduserer kostnader, klimagassutslipp og luftforurensning i forbindelse med transport.

Vi har også mobile anlegg for massehåndtering og produksjon av nye materialer og produkter. Disse produktene kan benyttes lokalt der utbyggingsprosessene skjer.

Dette er svært effektivt og miljøvennlig; det reduserer behovet for deponi, reduserer behovet for nye naturressurser og reduserer både klimagassutslipp og luftforurensning betydelig i forbindelse med tungtransport (Se prosjektet Lysthusflata).

Yggdrasil miljø støtter FNs klimatiltak

Yggdrasil er i den norrøne mytologien et tre som står midt i verden. Treet er alltid grønt og grenene strekker seg over hele verden. Yggdrasil symboliserer alt liv, og står godt til vårt mål om å skape en bærekraftig verden.