Lysthusflata – 100% massebalanse

Prosjekt: Lysthusflata

I forbindelse med utbygging av et stort nytt boligområde, har Salvesen og Thams Eiendom, sammen med Orkla Mardahl AS og Yggdrasil Miljø AS, gjennomført et unikt prosjekt med gjenvinning av inntil 100% masse på anleggsområdet, og dermed unngått all tungtransport.

Dette er oppnådd ved å ha en mobil, lokal gjenvinningsstasjon på samme sted som massene er.

Dvs. Ingen masse transporteres ut av- eller inn på området, noe som har redusert behovet for tungtransport til praktisk talt null (100% massebalanse). Massene har bestått av pukk, stein, sand, trevirke, jord mm.

Massene er bearbeidet og gjenbrukt på stedet, enten som drenerende masser for tomteopparbeidelse og vei; singel for rørgater og ringmur; topplag på gårdsplasser; sand til veigrus og kabeltrase; kompostjord til plen og jorddekking, og plenjord til plen, grøntareal og lekeplasser.

Ved å lykkes med 100% massebalanse har vi oppnådd følgende resultater:

– Bearbeidet mer enn 53 000 tonn masser.
– Unngått 7 860 tungtransportturer.
– Spart 31 200 liter diesel.
– Unngått utslipp på 83 000 kg C02.
– Unngått spredning av uønskede arter fra anleggsområdet til andre områder.

Dette tilsvarer to ganger kjøring T/R med personbil fra Midt-Norge til Cape Town, Sør-Afrika.

Vi har mobile anlegg for denne type prosjekter, som kan benyttes til mer klimavennlige og bærekraftige bygge- og anleggsprosesser i hele Norge.