Velkommen til
Yggdrasil Miljø

%

Foredling av anleggsavfall (til kvalitetsprodukt)

%

Kostnadsbesparing

%

Reduserte klimagassutslipp

Om Yggdrasil Miljø

Yggdrasil Miljø AS omstiller bygg og anleggsbransjen gjennom prosjekter og sirkulære løsninger som øker lønnsomheten og bærekraften i hele verdikjeder.

Foredling

Vår ambisjon da vi startet prosessen med Yggdrasil Miljø, var at 90-95 % av avfallet som blir levert våre anlegg blir foredlet til kvalitetsprodukter, og at behovet for deponering reduseres til 0-5%. Vår målsetning er at ethvert avfallsprodukt skal kunne foredles, ved hjelp av teknologi og kunnskap tar vi gårdagens avfall og foredler disse til morgendagens kvalitetsprodukter.

Siden oppstart i 2018 er 0% av avfallet levert til deponi

Mobil verdiskapning med Bifrost

Prosjekt Lysthusflata er et godt eksempel på vår visjon og strategi i praksis.
Ved etablering av 67 tomter i et område på 120 000m2 som tidligere var regulert til utmark, så har Yggdrasil Miljø sitt mobile konsept prestert 95% intern massebalanse, og redusert 6.700 turer med lastebil – noe som tilsvarer en reduksjon på 43.500kg Co2 utslipp.